Tuesday, January 29, 2013

Papagalli qe shqiptoi disa sure dhe shehadetin.?! (Video)

Nje mrekulli qe vjen nga Zoti i plotfuqishem ka bere nje papagalli ti mesoj suret qe jan te permendura ne Kuran dhe ta shqiptoj ato edhe pse eshte nje shpend ai kendoi suret pothuaj se me mir se nje njeri per me shum ndiqeni Videon.pritpak.blogspot.com